Bläddra

Urbant ungdomsliv, natur og følelser

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Psykologi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociologi Sociologi och antropologi
Köp här

Urbant ungdomsliv, natur og følelser

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Psykologi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociologi Sociologi och antropologi
Köp här
Mennesker er emosjonelle vesener, og ikke minst ungdomstiden er preget av mange og sterke følelser. Emosjoner er et kjernebegrep innen psykologi, men tillegges mindre vekt i antropologiske og sosiologiske studier av barn og oppvekst. I denne boka undersøkes emosjonsarbeid slik det utspilles i ungdommers hverdag. Betydningen av trygge relasjoner understrekes som basis for å entre nye landskap og oppleve nye sider ved seg selv. I boka drøftes også hvordan ungdoms emosjonsarbeid utspiller seg i møte med ulike naturlandskap, jevnaldrende, aktivitetsledere og organisert friluftsliv. Urbant ungdomsliv, natur og følelser tar blant annet for seg: hvordan omgivelser spiller inn på ungdoms selvforståelse hvordan det oppleves å bli introdusert for nye opplevelser og aktiviteter om vi er «fargeblinde» i Norge, og om hudfarge er viktig for hvordan vi erfarer verden og hverandre. hvilken betydning ungdom tillegger begreper som «fred og ro». Urbant ungdomsliv, natur og følelser retter seg mot studenter innen sosialt arbeid, barnevern og friluftslivsstudier, samt sosiologi og andre samfunnsfag hvor kunnskap om ungdom, ungdomskultur og oppvekst står sentralt. Boka er også aktuell for alle med en interesse for ungdomskultur og urban oppvekst i Norge. Bokas forord er skrevet av Finn Skårderud.