Bläddra

Urblå natt

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Poesi Poesiantologier
Köp här

Urblå natt

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Poesi Poesiantologier
Köp här
Det har inget egenvärde att vara underground, även om det
naturligtvis torde ligga i den verkligt existentiellt inriktade
konstens väsen att aldrig gå i de stora konstnärliga institutionernas ledband. Retrogardismen utgår i stället primärt från en övertygelse om de traditionella konstarternas överlägsenhet när det gäller att formulera giltiga utsagor om människans existentiella belägenhet. I en tid när det konstnärligt sensibla betraktandet rent generellt satts på undantag, när det inom politik och media är de slagkraftiga retoriska greppen och de mest gälla röstlägena som firar triumfer, har man valt att från retrogardets sida inte spela med i det kommersiella mediesamhällets totala relativism. Genom att slå vakt om det egenartade i de traditionella konstnärliga uttrycksformerna, hoppas man tvärtom kunna upprätta en alternativ enklav där man riktar en annan sorts – mer långtidsverkande – strålning mot världen.