Bläddra

Utbetalningstider i tjänstepensionssystemet

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Utbetalningstider i tjänstepensionssystemet

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Tjänstepensionens roll för den totala pensionen har blivit allt viktigare. Samtidigt har risken i allt större utsträckning förts över till den enskilde individen, eftersom avkastningen på inbetalade medel beror på vilka placeringar individen själv gör. När det är dags att gå i pension måste många av oss även ta ställning till om tjänstepensionen ska betalas ut livsvarigt eller under en begränsad tid, till exempel fem år. Vilket alternativ vi väljer beror på våra egna förutsättningar och förväntningar, och vilken information och kunskap vi har. Johannes Hagen, fil.dr och forskare i nationalekonomi vid Uppsala universitet, undersöker i denna rapport hur individerna faktiskt väljer och vilka egenskaper som utmärker dem som väljer livsvarig respektive begränsad utbetalningstid. Hur påverkas valet av individens hälsotillstånd? Skiljer sig kvinnors och mäns val åt? Vilken betydelse har inkomst och förmögenhet? Vilken roll spelar förvalet? Författaren diskuterar förslag på hur valen ska kunna bli mer medvetna, och även hur själva valalternativen kan bli bättre.