Bläddra

Utbildning på plats : korrespondensrealskolornas bidrag till skolväsendets demokratisering

Köp här

Utbildning på plats : korrespondensrealskolornas bidrag till skolväsendets demokratisering

Köp här
De så kallade korrespondensrealskolorna gav många ungdomar i glesbygd möjlighet till vidareutbildning efter folkskolan, eftersom närheten till skolorna kom att underlätta valet av fortsatta studier. I boken tecknas en bakgrund till framväxten av denna utbildningsform och några av de före detta eleverna ger sina berättelser om vägen genom utbildningssystemet. De beskriver föräldrarnas utbildningsbakgrund och inställning till studier samt de motiv som låg bakom valet att läsa vidare. Vi får även följa huvudpersonernas fortsatta val av studier under livsloppet.