Bläddra

Utbildningsväsendets författningsböcker 2006/07. D.2, Skolans författningar vt 2007

Köp här

Utbildningsväsendets författningsböcker 2006/07. D.2, Skolans författningar vt 2007

Köp här

Denna bok är en heltäckande författningssamling som innehåller de regler som gäller för grundskolan, gymnasieskolan och komvux. Även reglerna för friskolor samt för särskolan, specialskolan och sameskolan ingår. Kantrubriker och utförliga sakregister gör det lättare att orientera sig i texten. Uppdateras två ggr/år. Mjukbandsversionen, SOS, utkommer i februari/mars.Nytt i årets upplaga är bland annat lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever samt förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med en likabehandlingsplan.