Bläddra

Utdrag ur Ändamålslös ändamålsenlighet : en gestaltad estetik

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt

Utdrag ur Ändamålslös ändamålsenlighet : en gestaltad estetik

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
I utgåva nr 5 av Epifysikserien presenteras ett urval texter från ett ännu i sin helhet opublicerat manuskript. Här får läsaren ta del av fyra skönlitterära prosatexter med hög stilnivå och litterärt sett mycket intressanta berättarstrukturer. I bokens centrala text, "Mordgåtans död", till exempel, gör den implicite berättaren uppror mot författaren, vilket får lika fatala som svindlande konsekvenser för både karaktärernas och läsarens välbefinnande. Frank W Lorenzen (född 1942) har varit verksam som Fic. Prof. i Litteratur vid Köpenhamns universitet. Numera pensionär och epifysiker. Härmed introduceras han på svenska, översatt av Jonas Rasmussen som också har skrivit förordet.