Bläddra

Utkik 4-6 Historia, 2:a upplagan

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: historia Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora

Utkik 4-6 Historia, 2:a upplagan

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: historia Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Köp här

Utkik 4-6 SO är ett läromedel utvecklat och anpassat för Lgr22. I varje ämne finns en elevbok och en lärarwebb. Elevböckerna innehåller utöver texterna ett rikt urval av uppgifter och aktiviteter där eleverna kan tillämpa sina kunskaper. ”Hållplatser” med sammanfattning och viktiga begrepp kommer tätt och delar upp stoffet i greppbara bitar. 

Utkik 4-6 historia, 2:a upplagan, behandlar Nordens och Sveriges historia från 800 till 1900. Texterna är intresseväckande och skrivna med tanke på elevernas läsförmåga. Bilder och illustrationer är framtagna och valda för att stötta läsningen och förståelsen. Varje kapitel avslutas med konkreta exempel på historiebruk och historiska källor. Alla kapitel har också ”Fördjupningar”, spännande läsning om intressanta personer och händelser.

Boken innehåller sju kapitel: 
Vad är historia
Vikingatiden
Medeltiden 
Vasatiden
Stormaktstiden
1700-talet med frihetstiden och den gustavianska tiden
1800-talet  

Utkik 4-6 historia i korthet:
•    intresseväckande och elevnära texter med viss progression
•    korta faktafrågor, analys- och resonemangsfrågor och större Aktiviteter, där eleverna kan tillämpa sina kunskaper
•    täta Hållplatser med sammanfattning, viktiga begrepp och uppgifter
•    historiebruk och källor tas upp i varje kapitel
•    lärarmaterial med kommentarer till uppgifter och övningar, samt förslag till prov/bedömningsuppgifter