Bläddra

Utkik 4-6 Samhällskunskap, 2:a upplagan

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora

Utkik 4-6 Samhällskunskap, 2:a upplagan

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Köp här

Utkik 4-6 SO är ett läromedel utvecklat och anpassat för Lgr22. I varje ämne finns en elevbok och en lärarwebb. Elevböckerna innehåller utöver texterna ett rikt urval av uppgifter och aktiviteter där eleverna kan tillämpa sina kunskaper. ”Hållplatser” med sammanfattning och viktiga begrepp kommer tätt och delar upp stoffet i greppbara bitar. 

Utkik 4-6 samhällskunskap, 2:a upplagan, är framtagen utifrån Lgr22. Alla texter har bearbetats grundligt. Två kapitel är helt nya, ett som tar upp källkritik och samhällsfrågor och ett kapitel om de nationella minoriteterna. Med utgångspunkt i Sverige och elevernas omvärld behandlas alla grundläggande begrepp. I ”Aktiviteterna” kan eleverna arbeta med olika samhällsfrågor och enkla analyser. 

Boken innehåller elva kapitel: 
Källkritik och samhällsfrågor
Att leva i samhället 
Jobben och arbetsmarknaden 
Ekonomi 
Lag och rätt 
Demokrati och diktatur 
Så här styrs Sverige
Medier och opinion 
Mänskliga rättigheter 
De nationella minoriteterna
Världen och vi

Utkik 4-6 samhällskunskap i korthet: 
•    korta faktafrågor och diskussionsfrågor intill texten
•    större Aktiviteter där eleverna får tillämpa sina kunskaper och arbeta med källkritik, bildanalys och olika samhällsfrågor
•    täta Hållplatser med sammanfattning, viktiga begrepp och uppgifter 
•    lärarmaterial med kommentarer till uppgifter och övningar, samt förslag till prov/bedömningsuppgifter