Bläddra

Utkik 7-9 Religion grundbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: religionskunskap Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora

Utkik 7-9 Religion grundbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: religionskunskap Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Köp här

Utkik är marknadens ledande basläromedel i SO för årskurs 7–9. Till varje ämne, geografi, historia, religion och samhällskunskap, finns en komplett stadiebok och digital lärarhandledning i form av ett digitalt lärarmaterial. De nya upplagorna är anpassade till det centrala innehållet och kunskapskraven i Lgr22 

Arbeta språkutvecklande
Varje kapitel inleds med ett uppslag där man med bilder, ord och frågeställningar kan arbeta språkutvecklande och knyta an till elevernas förförståelse. Det finns också kortfrågor efter varje uppslag eller längre avsnitt, där eleverna kan kontrollera att de förstått innehållet.
 
Träna förmågor
Bokens fördjupning- och metoduppgifter (F&M) har förnyats och utvecklats i upplaga 2,  för att eleverna ska kunna träna de förmågor som de reviderade kursplanerna lyfter. Kapitlen avslutas med sammanfattning samt repetitions- och reflektionsfrågor. Kompletterande material finns i ett digitalt lärarmaterial.

Utkik religion i korthet:
•    helt uppdaterat i linje med de reviderade kursplanerna i Lgr22
•    nya introduktionsuppslag till varje kapitel som lyfter förförståelse och språkutveckling
•    kortfrågor efter varje längre avsnitt för att underlätta inlärningen
•    stöd i arbetet med utvärdering och bedömning 
•    flexibelt läromedel där du kan skapa ditt eget upplägg