Bläddra

Utökat polissamarbete i Norden och EU. SOU 2011:25

Kategorier: Juridik Polislagen Särskilda rättsområden Straffprocess Straffrätt och straffprocess
Köp här

Utökat polissamarbete i Norden och EU. SOU 2011:25

Kategorier: Juridik Polislagen Särskilda rättsområden Straffprocess Straffrätt och straffprocess
Köp här
Polisen går över gränsen...

Föreslår att polisen i större utsträckning än för närvarande ska kunna ta emot hjälp från brottsbekämpande myndigheter inom EU och Norden när det gäller operativa insatser. En sådan form av samarbete förekommer f.n. i Öresundsregionen, där dansk polis har samma befogenheter som svensk polis att ingripa mot störningar på Öresundsbron.
Förslaget har sin grund i EU:s Prümrådsbeslut och Atlasrådsbeslut och innebär att utländska tjänstemän får hjälpa svensk polis med att på svenskt territorium upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt förebygga brott. Det kan exempelvis gälla större evenemang eller terroristangrepp eller sampatrullering vid Sveriges gräns till annat land. De utländska tjänstemännen ska dock stå under befäl av svensk polis.
Tar också upp frågor som aktualiseras när svenska tjänstemän deltar i motsvarande insatser utomlands samt frågor om utvidgad samtjänstgöring mellan nordisk polispersonal.