Bläddra

Utom Rimligt Tvivel

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här

Utom Rimligt Tvivel

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här
Sverige är ett rättssamhälle. En rättsstat med okorrumperade poliser och åklagare. Med en opartisk och obunden domarkår vars uppgift är att säkerhetsställa att en brottsutredning bedrivs på ett objektivt sätt. Att polis och åklagare följer objektivitetsplikten, den mest grundläggande i rättsväsendet − skyldigheten att utreda och föra fram även omständigheter som också talar till den misstänktes fördel. Men tyvärr är det så − att för många poliser och åklagare är statistik och uppklarningsprocent det som väger tyngst i vågskålen. Behovet av att gripa en gärningsman är ibland så stort att objektivitetsprincipen får stå åt sidan och klara fakta begravs under byråkratiska former. Det föds knappast inga onda människor. Ingen föds till mördare. Däremot finns det onda omständigheter som kan utlösa våldet. En specifik händelse som kan utveckla ett urskiljningslöst hat, så starkt att den gode medborgaren förvandlas till mördare. Vincent Söderström har mist allt, familj, hus och arbete, och är efter sex år i fängelse uppfylld av en enda tanke − hämnd. I minsta detalj utövar han sitt organiserade dödande med en förfärande planmässighet. Med ett enda mål för ögonen: Att de män som så fullständigt raserat hans liv skall få höra domarens iskalla ord. Skyldig: "UTOM RIMLIGT TVIVEL"