Bläddra

Utvalda begrepp från de hadithlärdas terminologi : en handbok i hadithlära

Kategorier: Filosofi och religion Islam Religion och tro
Köp här

Utvalda begrepp från de hadithlärdas terminologi : en handbok i hadithlära

Kategorier: Filosofi och religion Islam Religion och tro
Köp här
Utvalda begrepp från de hadithlärdas terminologi är en översättning av Ibn Hajar al-'Asqalanis handbok i hadithlära: Nukhbat al-fikar fi mustalah ahl al-athar. Verket introducerar den grundläggande terminologi som de hadithlärda använder när de undersöker, bedömer och klassificerar hadither. Därmed fungerar boken även som allmän introduktion till läran om haditherna och förmedlingen av dem.