Bläddra

Utvärdering av koncept Karin : en samverkansmodell i Malmö för personer som utsatts för våld i nära relationer

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Brottsorsaker och brottsförebyggande Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här

Utvärdering av koncept Karin : en samverkansmodell i Malmö för personer som utsatts för våld i nära relationer

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Brottsorsaker och brottsförebyggande Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här
Hemtamt hos polisen

En studie av hur verksamheten koncept Karin i Malmö lyckats med sitt uppdrag att nå fram till kvinnor, män och barn som utsatts för våld, hot eller sexuella övergrepp av en närstående. Karin stödjer också barn som bevittnat våld och ger även hjälp till personer som polisanmälts.
Utmärkande för Karin är samlokaliseringen av polis och socialtjänst i en fysisk miljö som är avsedd att skapa hemkänsla - så olik en polisstation och ett förhörsrum som möjligt.
I studien jämförs resultaten från verksamheten inom koncept Karin med motsvarande verksamheter inom FRV (Familje- och relationsvåldssektionen) i Västerås resp. RVC (Relationsvåldscentrum) i Solna.