Bläddra

Utveckling av IT-system : krav, metod och arkitektur

Kategorier: Datorprogrammering och systemutveckling Informationsteknik
Köp här

Utveckling av IT-system : krav, metod och arkitektur

Kategorier: Datorprogrammering och systemutveckling Informationsteknik
Köp här
Metoder för utveckling av IT-system utformas beroende på systemanvändning och teknikval. Denna bok beskriver vad områdena krav, metod och arkitektur omfattar och hur de påverkar varandra. Boken behandlar: Kravhanteringsprocessen, insamling, dokumentation och förvaltning av funktions-, egenskaps- och situationskrav. Metoder för system- och arkitekturutveckling med inriktning på agilitet, lean och kontinuerlig leverans. Modeller och modellering inom IT och verksamhetsanalys. IT-arkitektur med koppling till krav och användning av mönster och stilar. IT-systemens livscykel, förvaltning, modernisering och integration. Modeller och metoder för projektarbete omfattande styrning, planering, roller, riskhantering och resursuppskattning. Aktuella teknikområden som virtualisering, molnet, AI, internet of things och big data. Exempel på arkitektur- och systemutveckling. Boken är i första hand avsedd för blivande systemutvecklare, verksamhetsarkitekter, IT-arkitekter och processutvecklare men vänder sig även till de som arbetar yrkesmässigt med utveckling av datasystem eller de som deltar mer perifert i sådant arbete.