Bläddra

Vad är Cirkulär Ekonomi? En inspirationsbok om den cirkulära ekonomins möjligheter.

Kategorier: Ekonomi för specifika sektorer Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk teori och filosofi Miljöekonomi Nationalekonomi
Köp här

Vad är Cirkulär Ekonomi? En inspirationsbok om den cirkulära ekonomins möjligheter.

Kategorier: Ekonomi för specifika sektorer Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk teori och filosofi Miljöekonomi Nationalekonomi
Köp här
Cirkulär Ekonomi har blivit en megatrend. Alla talar om detta nya spännande paradigm men samtidigt har vi märkt att det finns alltför många olika uppfattningar och åsikter om Cirkulär Ekonomi. Ibland handlar det om förminskningar av både vad begreppet står för och vilka möjligheter som bjuds för näringsliv och samhälle. Det handlar inte alls bara om delningsekonomi eller återvinning, det är mycket mer. Därför har vi skapat denna bok. Den cirkulära ekonomin har en potential att inte bara rädda världen från en klimatkatastrof och ekonomisk kollaps. Därutöver finns också en flora av banbrytande idéer, innovationer och exempel på nytänkande som är så inspirerande att det är svårt att inte ryckas med och vilja vara med och skapa den nya cirkulära ekonomin. Det spelar ingen roll om du är arktitekt, affärsman, ingenjör, politiker, student, präst eller vad man nu kan tänkas ha för roll i samhället. Den cirkulära ekonomin har något att erbjuda alla, men det krävs att vi förstår både den bärande idén och har en vilja att skapa positiva förändringar. Den stora skillnaden mellan konventionellt hållbarhetsarbete och den cirkulära ekonomin är den affärsmässiga motivationen. Även om alla håller med om nödvändigheten av en omställning till ett hållbart samhälle, så är åtminstone vi författare övertygade om behovet av lust och inspiration för att få omställningen att ske snabbt. Det ska helt enkelt löna sig att göra rätt. Och då talar vi inte inte bara om profithunger, utan om glädjen av att kunna leva på att skapa positiva värden för samhället och planeten. Den linjära ekonomin har skapat en situation som innebär att råvarukostnaden är på väg att bli svagaste länken för en fortsatt tillväxt, men det är samtidigt den viktigaste anledningen till att stora företag nu går in för att säkra sin fortsatta tillgång till råvaror via den cirkulära ekonomins möjligheter. Det är ett gammalt mantra som nu återanvänds. Ur kris föds möjligheter. Ta tillvara på möjligheterna. Vi är varken pessimister eller optimister, men det vore ju så onödigt att inte ta tillvara de möjligheter som erbjuds för att kunna rädda planeten och ha kul samtidigt.