Bläddra

Vad är diskriminering? En facklig handbok

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Vad är diskriminering? En facklig handbok

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Vad är diskriminering? En facklig handbok vänder sig till fackligt förtroendevalda, ombudsmän och andra som kommer i kontakt med diskrimineringsärenden. Också de som samverkar med arbetsgivaren i det förebyggande diskrimineringsarbetet har glädje av boken. I handboken finns grundläggande information om diskrimineringslagen och fördjupande texter om bevisning, frister och påföljder, rekrytering, lön, arbetsledning/uppsägning och trakasserier. Boken innehåller ett antal beskrivningar av relevanta mål från Arbetsdomstolen, EU-domstolen och Europadomstolen. Varje kapitel avslutas med tips och råd för facket. OFR är en uppdragsstyrd förhandlingsorganisation som samlar fjorton förbund inom offentlig sektor. Inom OFR samverkar och samarbetar förbunden i gemensamma frågor med ömsesidig respekt samtidigt som de behåller en stark självständighet. Våra samverkansområden är pension, försäkring, omställning, arbetsmiljö, lönestatistik och offentlig sektors utveckling. OFRs medlemsförbund: Lärarförbundet, Vision, Vårdförbundet, Fackförbundet ST, Lärarnas Riksförbund, Akademikerförbundet SSR, Sveriges läkarförbund, Polisförbundet, Ledarna, Officersförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust, Reservofficerarna och Fackförbundet Scen & Film.