Bläddra

Vad är EU -och vad kan det bli?

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Vad är EU -och vad kan det bli?

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Hur uppstod EU, vad är idén med EU, och vad menas med politiska slutmål för EU? Varför var anslutningen till euron självklar nere på kontinenten, medan den hos oss och i Storbritannien setts med skepsis? Kommer något land att lämna valutasamarbetet och vad händer då? Varför alla dessa kriser inom EU?

De första upplagorna av denna bok fick mycket god kritik och sålde slut. I denna nya uppdaterade och omarbetade upplaga har alla viktiga förändringar tagits med och föranlett fem nya kapitel. Det gäller bland annat den ekonomiska krisen i Grekland, Cypern och flera andra EU-länder, innebörden och konsekvenserna av Lissabonfördraget och vad det får för effekt att EU omfattar allt fler länder och människor. Författaren informerar och resonerar, ger svar och tecknar den historiska bakgrunden. Inte minst synar han de ideologiska drag och ekonomiska villkor som styr vart EU är på väg.

De första upplagorna har använts inom gymnasieskolor och som kursbok på universitetsnivå. Författaren hoppas att boken ska vara tillgänglig även för dem som känner att de skulle behöva veta mer, men som inte tycker sig kunna så mycket om EU.

Birger Möller är nationalekonom och tidigare universitetslektor vid Handelshögskolan i Göteborg. Han har skrivit flera populärvetenskapliga böcker i ekonomi och om u-länder och haft många allmänna uppdrag, bl.a. i statliga styrelser och som FN-delegat.