Bläddra

Vad är socialantropologi?

Köp här

Vad är socialantropologi?

Köp här

Våren 2005 inleder Natur och Kultur sin utgivning av serien Vad är ... med två titlar: Vad är filosofi? av Lars Fr. H. Svendsen och Vad är socialantropologi? av Thomas Hylland Eriksen. Serien utges i samarbete med det norska Universitetsforlaget och det danska Akademisk Forlag och skall omfatta ett tiotal aktuella introduktioner till olika ämnen. Böckerna är skrivna av framstående skandinaviska forskare som visat prov på sin förmåga att engagerat förmedla sina insikter.

Vi föds alla med en potential för att leva tusentals dramatiskt olika liv, men när det kommer till kritan slutar vi med att bara ha levt ett. En av socialantropologins uppgifter är att redovisa några av de andra liv vi kunde ha levt.

Socialantropologin kan sägas ha fått ett genombrott i offentligheten under de senaste decennierna. Det har flera orsaker. Resande över långa avstånd har blivit vanligt, säkert och förhållandevis billigt. Det var länge sedan det var nödvändigt för en västeuropé att resa till Indien för att äta tandoori eller till Pakistan för att höra pakistansk musik. Brottstycken och fragment av världens kulturella variation finns nu på den egna dörrtröskeln. Därmed har både nyfikenheten och kunskapen när det gäller främmande folkslag ökat, och det har uppstått ett behov av att förstå kulturell variation som har både praktiska, etiska och politiska aspekter.

Vi kan också konstatera att kulturen förändras snabbt i vår tid, nästan oberoende av var i världen vi befinner oss. Sådana förändringar gör det nödvändigt att ställa frågor av typen: Vilka är vi egentligen? Vad är vår kultur och är det över huvud taget meningsfullt att tala om ett vi som har en kultur?

Den typ av tvärkulturellt tänkande och intellektuell självrannsakan som antropologin representerar, är livsnödvändig på en krympande planet där kunskap om andras levnadssätt och respekt för andras erfarenheter är en bristvara.

Översättning Hans Dalén