Bläddra

Vad är statsvetenskap + Politik och kritik (paket)

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Vad är statsvetenskap + Politik och kritik (paket)

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
För att förenkla både för lärare och för studenter finns nu Vad är statsvetenskap? och Politik och kritik som en paketlösning för grundkursen. Vad är statsvetenskap? är en introduktion till det vetenskapliga studiet av politik. I centrum står statsvetenskapens grundläggande frågor och svar, liksom möjligheten att nå vetenskaplig kunskap om politik. I Politik och kritik ställs frågor om hur könsmakt skapas i och av politiken likväl som hur könsstrukturer påverkar politikens villkor. Boken presenterar de statsvetenskapliga subdisciplinerna och den feministiska kritik som riktats mot den gängse forskning som bedrivs inom dem genom att peka ut de (köns)blindskär som är så vanliga inom statsvetenskap.