Bläddra

Vad, när, hur och av vem : praktisk projektledning inom bygg-, anläggnings- och fastighetsbranschen

Köp här

Vad, när, hur och av vem : praktisk projektledning inom bygg-, anläggnings- och fastighetsbranschen

Köp här
Vad, när, hur och av vem är nyckelord i frågor som fastighetsägare, projektledare, projektörer, entreprenörer och installatörer hela tiden måste söka svar på. Denna handbok tar ett praktiskt grepp om alla processer och moment som är aktuella för att leda ett bygg- eller anläggningsprojekt under dess olika skeden – hantering av myndighetskontakter, projektplanering, samarbetsformer, resurser, miljöfrågor och mycket mer. Boken innehåller också grundläggande kunskap i riskhantering, tidplanering, förhandlingsteknik och inköpsstrategier.