Bläddra

Vad var kommunismen? : en kritisk betraktelse

Kategorier: Marxism och kommunism Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Vad var kommunismen? : en kritisk betraktelse

Kategorier: Marxism och kommunism Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Tariq Ali följer den kommunistiska rörelsen från de tankar som Marx och Engels formulerade i Det kommunistiska partiets manifest över Pariskommunen 1871 och Oktoberrevolutionen 1917 vidare till dagens situation, tjugo år efter Sovjetunionens upplösning. Han nöjer sig inte med att konstatera klyftan mellan de kommunistiska idealen och den så kallade reellt existerande socialismen utan diskuterar även olika försök att förklara varför de första försöken att skapa ett socialistiskt samhälle slutade i nederlag. Avslutningsvis argumenterar Tariq Ali för att någon form av socialism och global planering är nödvändig för att rädda jorden från utplundring och miljökris – ”I stället för det gamla borgerliga samhället med dess klasser och klassmotsättningar framträder en sammanslutning, vari envars fria utveckling är förutsättningen för allas fria utveckling.” (ur Kommunistiska manifestet)