Bläddra

Våga flyga : Det enkla sättet att bemästra din flygrädsla

Köp här

Våga flyga : Det enkla sättet att bemästra din flygrädsla

Köp här

Ungefär tjugofem procent av alla människor är mer eller mindre flygrädda. Och hela åtta procent undviker att flyga överhuvudtaget. För alla dessa människor finns det hjälp att få. Författaren börjar med att beskriva rädsla i allmänhet och hur den yttrar sig rent kroppsligt. Hon går också in på hur rädsla uppstår, hur den hålls vid liv och hur lätt det är att bara se det negativa. Och fortsätter med att skildra just flygrädsla och hur den kan te sig för olika människor.     Hon anger också vilka orsaker och grunder det kan finnas till flygrädsla. Här kan sådant som rädsla för det okända, tidigare traumatiska upplevelser och även trötthet och sjukdomar spela in. Att skaffa sig kunskap om det som omger själva flygningen, det vill säga flygsäkerhet, flygplanens konstruktion, flygterminologi, personalens förberedelser inför avfärd, vad som sker vid start och landning och så vidare, är viktigt för att känna sig trygg i ett flygplan och ett första steg i rätt riktning.     Genom boken lär man sig att slappna av, att använda rätt andningsteknik, att tänka positivt och att göra något som sysselsätter tankarna. Ett exempel: spara de sista 150 sidorna i en spännande bok och koncentrera dig på den under flygningen. Boken är enkelt och rakt skriven och lätt att ta till sig. Det finns även korta inslag där olika kursdeltagare berättar om sina erfarenheter av att bli av med sin flygrädsla.