Bläddra

Våga se signaler på sexuella övergrepp : vägledning och främjande integritetsarbete

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sexuella övergrepp och trakasserier Sociala grupper Sociala och etiska frågor Våld i samhället
Utgått

Våga se signaler på sexuella övergrepp : vägledning och främjande integritetsarbete

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sexuella övergrepp och trakasserier Sociala grupper Sociala och etiska frågor Våld i samhället
Utgått

Som yrkesverksam i förskolan måste vi veta vad vi ska göra om vi misstänker att barn utsätts för sexuella övergrepp. Ett förebyggande arbete ger oss verktyg att förstå barns signaler och ett främjande integritetsarbete stärker barn att berätta om övergrepp. Det öppnar också upp för samtal om ämnet i arbetslaget.

Våga se signaler på sexuella övergrepp – vägledning och främjande integritetsarbete består av två delar. I bokens första del lyfter författaren fakta om sexuella övergrepp, vilka signaler vi ska vara uppmärksamma på, hur vi kan möta de utsatta barnen och hur en anmälan går till. Till varje kapitel finns diskussionsfrågor.

I den andra delen beskriver författaren främjande arbete med barns integritet som ett sätt att motarbeta sexuella övergrepp. Barnen behöver tidigt få förståelse för att de har rätt att vara med och bestämma över sin egen kropp och att de har möjlighet till inflytande över förskolans omsorgssituationer. Boken avslutas med praktiska integritetsstärkande övningar att göra tillsammans med barnen.

Boken Våga se signaler på sexuella övergrepp vänder sig till yrkesverksamma i förskola och pedagogisk omsorg, men även till studerande vid förskollärarutbildningen samt till socialtjänsten och andra organisationer som möter barn i sin verksamhet.

Författaren Mia Lingåker är leg. förskollärare och arbetar även som utvecklingsledare. Hon föreläser kring barns integritet och vikten av att uppmärksamma och våga se barn som utsatts för sexuella övergrepp. Mia Lingåker har i samarbete med Elaine Eksvärd, kriminolog Maria Duwfa med flera tagit fram Förskolebrevet.se och varit drivande i att ta fram riktlinjer för barns integritet som används på flera förskolor i Örebro.