Bläddra

Vägar förbi och igenom partier

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Vägar förbi och igenom partier

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
Avståndet mellan medborgare och politiska partier ökar. Då allt färre väljare har en stabil partiidentitet aktualiseras också frågan hur väl partierna lyckas med sin representativa uppgift i demokratin. Boken utvärderar tre konstitutionella mekanismer som betonar medborgarinflytande på bekostnad av partiinflytande, direkt demokrati på bekostnad av representativ demokrati: personval, folkinitiativ och direktval av statsminister. Författarna gör en kartläggning av förekomsten av mekanismerna samt en analys av deras startegiska effekter i politiken. De föreslår ett förstärkt personval samt införande av en bestämd form av folkinitiativ i Sverige, medan direktval av statsminister befinns vara en föga lyckad konstitutionell innovation. Dag Anckar, Lauri Karvonen och Guy-Erik Isaksson är verksamma som professorer i statskunskap vid Åbo Akademi.