Bläddra

Vägen till Kristus

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

Vägen till Kristus

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här
Få böcker har fått så stor betydelse för människor som Vägen till Kristus. Bokens titel beskriver innehållet väl. Författarens syfte var att visa att endast Jesus Kristus kan möta våra djupaste behov och boken är tänkt som en hjälp att bygga en levande relation med honom. Ellen White (187-1915) var en kristen förkunnare och författare från USA och Vägen till Kristus är hennes mest spridda bok. Den är en av världens mest översatta böcker och har tryckts i mångmiljonupplagor världen över. Boken gavs första gången ut på engelska år 1892 och året därefter översattes den till svenska. I och med detta 125-årsjubileum ger vi nu ut boken i förnyad utgåva.