Bläddra

Vägen ut ur kriminalitet

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Brottslingar Rehabilitering av brottslingar Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi

Vägen ut ur kriminalitet

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Brottslingar Rehabilitering av brottslingar Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här
I boken Vägen ut ur kriminalitet ligger fokus på hur man kan bryta ett destruktivt liv; olika tekniker och metoder för hur man kan motivera, vägleda och stödja klienter att ta sig igenom ett förändringsarbete. Det handlar om att lära klienten nya sätt att tänka och handla samt att ta kontrollen över sina känslor för att bygga upp och behålla ett nytt liv. 

Boken innehåller fallbeskrivningar som bygger på autentiska fall för att visa hur det kan gå till i samtal med klienter. Dessutom beskrivs bakgrunden till kriminalitet.

Att lämna ett kriminellt liv bakom sig är en lång process, kantad av hinder och svårigheter. Behandlingsprogram och andra återfallsförebyggande insatser kan vara till hjälp för att börja etablera ett nytt liv. Men för att lyckas behövs fortsatt stöd.

Vägen ut ur kriminalitet
vänder sig till dig som är psykolog, socialsekreterare, kurator, beteendevetare, behandlingsassistent eller frivilligengagerad.

Författaren Martin Lardén är leg. psykolog med lång erfarenhet av behandling, forskning och metodutveckling för att förebygga återfall i brott. Han är sedan 2008 chef för Kriminalvårdens behandlingsverksamhet och har tidigare arbetat med unga lagöverträdare.