Bläddra

Vägledning för användning av SS 62 78 01 : nordisk standard för städkvalitet

Köp här

Vägledning för användning av SS 62 78 01 : nordisk standard för städkvalitet

Köp här
För att göra det enklare för beställare och utförare av städtjänster att stämma av förväntad städkvalitet finns en standard som beskriver kvalitetskrav och mätningsmetoder, SS 62 78 01. Nu finns också en efterlängtad vägledning till standarden som underlättar upphandling och utvärdering av städtjänster. Med standarden och vägledningen till hjälp blir det enklare att ställa krav och leverera efter önskemål.<br>
<br>
Den nya vägledningen innehåller praktiska råd och exempel på kvalitetskrav. Här finner du t.ex. ifyllda blanketter för att ställa krav på, utvärdera och rapportera städkvalitet samt exempel på hur en provtagningskontroll kan genomföras. Bör användas tillsammans med standarden.