Bläddra

Vägtransport av farligt gods : styckegodstransporter

Kategorier: Motorfordonsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Transportteknik Vägtransport och åkerier
Köp här

Vägtransport av farligt gods : styckegodstransporter

Kategorier: Motorfordonsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Transportteknik Vägtransport och åkerier
Köp här
Den här boken ger grundläggande kunskap om hur man skyddar sig själv och andra mot de risker som finns i samband med transport av farligt gods. Handboken är i första hand avsedd för den som skall genomgå utbildning till förare av fordon eller transportenheter som medför farligt gods. I boken beskrivs innehållet i utbildningen, lagar och föreskrifter samt bakgrund till bestämmelserna på området. Boken redogör också för ansvarsförhållanden, godsets indelning i olika faroklasser, transporthandlingar, allmänna transportbestämmelser, undantagsbestämmelser samt särskilda bestämmelser för de olika klasserna. Här finns även en ämneslista över de flesta kemiska benämningar som tilldelats ett UN-nummer.