Bläddra

Vallmomodellen. Arbetsbok 1 – 5-pack

Kategorier: Språk och lingvistik

Vallmomodellen. Arbetsbok 1 – 5-pack

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Vallmomodellen Arbetsbok 1 Vallmomodellen är utvecklad för att användas i läs- och skrivinlärningen i grund­skolans tidigare år, och ger vägledning om hur upplägget och förståelsestrategier för den tidiga läs- och skrivinlärningen kan se ut i praktiken. De fyra huvudområdenaavkodning, inkodning, förståelse och kreativt skrivande illustreras av vallmoblommans fyra kronblad. I Arbetsbok 1 övar eleverna självständigt in- och avkodning av bokstäverna A S L O R E N I V M. Stegringen är långsam med flera repetitioner. Varje bokstav bearbetas grundligt och ordningen är densamma som i didaktikboken Vallmomodellen: balanserad läs- och skrivinlärning som vänder sig till lärare F–3. Elever som redan har kommit en bit i läs- och skrivutvecklingen kan börja direkt i Arbetsbok 2. Där övar eleverna in- och avkodning av bokstäverna Ö F T Ä, men repeterar också bokstäverna från Arbetsbok 1. För de elever som behöver ytterligare färdighetsträning finns det förslag på övningar i didaktikboken Vallmomodellen.