Bläddra

Vallmomodellen. Arbetsbok 2 – 5-pack

Kategorier: Språk och lingvistik

Vallmomodellen. Arbetsbok 2 – 5-pack

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Vallmomodellen Arbetsbok 2 Vallmomodellen är utvecklad för att användas i läs- och skrivinlärningen i grund­skolans tidigare år, och ger vägledning om hur upplägget och förståelsestrategier för den tidiga läs- och skrivinlärningen kan se ut i praktiken. De fyra huvudområdena avkodning, inkodning, förståelse och kreativt skrivande illustreras av vallmoblommans fyra kronblad. I Arbetsbok 2 övar eleverna självständigt in- och avkodning av bokstäverna Ö F T Ä, men repeterar också bokstäverna från Arbetsbok 1. Stegringen är långsam med flera repetitioner. Varje bokstav bearbetas grundligt och ordningen är densamma som i didaktikboken Vallmomodellen: balanserad läs- och skrivinlärning som vänder sig till lärare F–3. De flesta av övningarna känner eleverna igen från Arbetsbok 1: spåra och forma bokstäver, fonemanalys, läs och skriv, läs och ringa in rätt ord samt dra streck från bild till rätt ord. För de elever som behöver ytterligare färdighetsträning finns det också förslag på övningar i didaktikboken Vallmomodellen.