Bläddra

Välvilja och passion

Kategorier: Alzheimer, demens Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Sköterska / patientrelationen
Köp här

Välvilja och passion

Kategorier: Alzheimer, demens Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Sköterska / patientrelationen
Köp här
Välvilja och passion är viktiga egenskaper som jag anser ger dig möjligheter att på ett värdigt och professionellt sätt vårda människor som har en demenssjukdom. Min bok vänder sig till dig som arbetar inom vård och omsorg eller dig som på något sätt är eller kommer i kontakt med någon med en demenssjukdom och som önskar få en lättare kunskap utan teoretiska inslag, HUR du ska kunna förhålla dig och förstå HUR du ska bemöta en person med demenssjukdom på ett värdigt och professionellt och sätt. Boken kan vara ett hjälpmedel genom att du och demenssjuke får möjligheten att uppleva en bra relation och att den demenssjuke får ett värdigt liv. Jag använder mina kunskaper efter många arbetade år inom vård och omsorg där jag har fått fördelen att träffa många människor med demenssjukdom ung som gammal samt genom mina utbildningar och genuint intresse inom området. Jag utgår ifrån mitt eget perspektiv och syftet är att boken ska upplevas lätt och pedagogisk i handling att läsa. Trevlig läsning och Tack för att du är intresserad.