Bläddra

Vandringar i Norrköping

Kategorier: Guider till museer och historiska platser Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi Reseguider Resor och platser
Köp här

Vandringar i Norrköping

Kategorier: Guider till museer och historiska platser Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi Reseguider Resor och platser
Köp här
Att Norrköpingsborna känner starkt för sin stad och dess historia har jag förstått efter många års vandrande och berättande längs stadens gator. Min egen första närkontakt med Norrköpings historia fick jag som nyanställd museilektor när Norrköpings stadsmuseum öppnade i maj 1981. Då ingick det i mitt jobb att informera om museets utställningar och program och att utföra visningar på museet och i dess omgivningar. Frågor och omständigheter kring textilnedläggningarna från mitten av 1900-talet var ständigt aktuella liksom hur det övergivna industrilandskapet skulle kunna tas tillvara. Under 80-talet gick diskussionens vågor höga vad gällde Motala ströms framtid. Holmen projekterade sitt nya kraftverk i kvarteret Oron, vilket hotade att torrlägga delar av Strömmen. Att direkt kastas in i en för Norrköping så engagerande och avgörande fråga var både fascinerande och lärorikt. Erfarenheterna av den fina kontakten med intresserade besökare från museitiden innebar att jag flera år senare lät engagera mig i att leda stadsvandringar och informera om Norrköpings historia. Målgrupper blev föreningar av alla slag, institutioner, skolor, personal från arbetsplatser, jubilerande sällskap med flera. Samarbete har skett med studieförbund, kommunala organ, universitetet, kyrkogårdsförvaltningen, Senioruniversitetet, företag och många andra. Organiserade stadspromenader har visat sig vara en omtyckt form att tillägna sig kunskaper om Norrköping. En vandring i en stadsmiljö bjuder ofta på omväxling och spontana överraskningar. Ena stunden står man framför en 1800-talsbyggnad och får sig till livs aktuell arkitekturhistoria, för att i nästa kvarter få anledning att lära känna vad hertig Johan uträttade på 1600-talet, för att därefter runt gathörnet stöta på en offentlig skulptur som kräver genomgång och analys. Vandrandet och kåserandet har ägt rum längs samtliga gator i Norrköpings innerstad men även stadens omgivningar har fått besök. Ett urval av dessa vandringar redovisas i denna bok: några gator från Norrköpings innerstad, några från Saltängen och Nordantill samt ett par kyrkogårdsvandringar. Ett avsnitt behandlar offentlig konst innanför Promenaderna. Texterna är kompletterade med sifferhänvisningar till kartor över de aktuella områdena. Framställningen av boken har skett i ett angenämt och givande samarbete med fotografen Anders Kratz. Som genuin Norrköpingsbo har han i ett finstämt fotografi återgett stadens miljö och arkitektur, dess speciella karaktär och atmosfär. Vill man fördjupa sig i Norrköpings historia bör man besöka Norrköpingshyllan och Norrköpingsrummet på stadsbilioteket. Bokens litteraturförteckning redovisar allt från standardverk över Norrköpings historia till broschyrer och minnesskrifter. Utöver tryckta källor kan man hämta mycket information genom tidningsartiklar, film och andra media. Ett stort tack till kolleger och medarbetare som under alla år bidragit med fakta och kunskaper. Likaså ett stort tack till personal vid institutioner, bibliotek, arkiv och museer. Ett särskilt varmt tack till all personal vid Norrköpings stadsarkiv som alltid ställt upp så tjänstvilligt. Men framförallt ett jättestort tack till alla deltagare i all programverksamhet: promenader, bildvisningar, föreläsningar. Till alla uthålliga och trogna vandrare som ställt upp i alla väder! Norrköping i mars 2015 Karl Magnus Peurell