Bläddra

Vänta barn – engelsk utgåva

Kategorier: Medicin och omvårdnad

Vänta barn – engelsk utgåva

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Vänta barn – engelsk utgåva
Vänta barn är en tid av spänning, glädje, förväntan och eftertanke, som ger livet nya dimensioner! Samtidigt är det många frågor som hopar sig och mycket information som behöver inhämtas. Boken Vänta barn vänder sig till alla blivande föräldrar och är ett bra stöd för dig som barnmorska i kontakten med de blivande föräldrarna under graviditeten. Här får de svar på sina frågor kring graviditet och förlossning.

Boken tar bland annat upp:
• Kroppsliga och psykiska förändringar hos den gravida kvinnan.
• Fosterutvecklingen vecka för vecka.
• Förlossningens alla faser samt smärtlindring.

Författare är Ulla Björklund, mödrahälsovårdsöverläkare; Hanne Fjellvang, barnmorska och Susanne Åhlund, barnmorska.

Having a baby – A book about pregnancy and giving birth
Having a baby is a time of expectation, contemplation, excitement and joy. It is an experience that adds a new dimension to life! It is also a time of uncertainty, when there is much to be learned. This book will help to answer many of your questions about pregnancy and childbirth.

It covers many aspects, including:
• The physical and mental changes of pregnancy.
• The week by week development of the baby.
• The phases of labour and pain relief.

Having a baby was written by obstetrician Ulla Björklund and midwives Hanne Fjellvang and Susanne Åhlund.