Bläddra

Vår flora. Fanerogamer

Köp här

Vår flora. Fanerogamer

Köp här
Vår flora innehåller 750 svenska blommor och gräs (varav 667 arter i färg). Alldeles tillräckligt för att identifiera någorlunda lätt bestämbara, allmänna eller tämligen allmänna arter över större delen av Sverige. Dessutom ger bilderna en introduktion till flera särpräglade floratyper; fjällen, havsstranden m.fl. I boken ingår också ett illustrerat kapitel om botaniska termer, samt examinationsschema.