Bläddra

Var skapas jobben? : En ESO-rapport om dynamiken i svenskt näringsliv 1990-2009

Köp här

Var skapas jobben? : En ESO-rapport om dynamiken i svenskt näringsliv 1990-2009

Köp här
HAR UTGÅTT - GÅR INTE ATT KÖPA.

Författarna visar att det skett en mycket stor omsättning av jobb i det svenska näringslivet under de senaste decennierna. De största förändringarna har skett bland de små företagen. Men det betyder inte att det är bland småföretagen som framtidens jobb skapas. Det är därför inte heller motiverat med särskilda åtgärder och stöd riktade till dessa företag.

Vilken företagsstorlek som är mest fördelaktig varierar mellan företag, branscher och tidsperioder, och det är väldigt svårt att identifiera vilka branscher och företag som kommer att växa i framtiden. Exempelvis har den tekniska utvecklingen inneburit att stora tillverkningsföretag kunnat utlokalisera delar av sina verksamheter till mindrespecialistföretag, vilket inneburit att fler har anställts i små och medelstora företag.

Författarnas slutsats är att regelverk och institutioner måste vara neutrala mellan olika organisations- och företagsformer för att jobb ska skapas där det är som mest lönsamt. Mångfald i näringslivet är avgörande för en samhällsekonomiskt effektiv strukturomvandling som skapar nya arbetstillfällen.