Bläddra

Vår trygghet 2009 : våra sociala rättigheter

Kategorier: Medborgarskap Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Vår trygghet 2009 : våra sociala rättigheter

Kategorier: Medborgarskap Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Du kan bli sjuk - eller arbetslös. Behöva pengar till studier - eller bostad. Du blir förälder - eller pensionär. Då behöver du känna till dina rättigheter och veta vart du ska vända dig. Vår trygghet 2009 är handboken om våra sociala rättigheter, som enkelt och överskådligt beskriver socialförsäkringssystemet, lagar, regler och myndigheter.

Boken innehåller 352 sidor och har genom åren givits ut i mer än tre miljoner exemplar. Årets upplaga, den fyrtiofjärde, innehåller många viktiga nyheter. Några exempel:

- Sjukpenningen har tidsbegränsats till högst 364 dagar inom en ramtid på 450 dagar. Därefter kan Försäkringskassan, efter ansökan, bevilja fortsatt sjukpenning eller förlängd sjukpenning. Rätten att uppbära förlängd sjukpenning är tidsbegränsad till högst 550 dagar.

- En ny modell för prövning av arbetsförmågan, "rehabiliteringskedjan", har införts. Den innehåller fasta tidsgränser för när Försäkringskassan ska pröva den sjukskrivnas arbetsförmåga i förhållande till hennes eller hans arbetsuppgifter mot det egna arbetet eller annat arbete hos arbetsgivaren respektive mot hela arbetsmarknaden.

- Ersättningsformen sjukersättning ska endast beviljas vid stadigvarande nedsatt arbetsförmåga. Ersättningsformen tidsbegränsad sjukersättning ska inte nybeviljas och upphör helt vid utgången av år 2012.