Bläddra

Vara – Framträdande – Värld : Fenomenets negativitet hos Martin Heidegger, Jan Patočka och Eugen Fink

Kategorier: Fenomenologi och existentialism Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Modern filosofi: från 1800
Köp här

Vara – Framträdande – Värld : Fenomenets negativitet hos Martin Heidegger, Jan Patočka och Eugen Fink

Kategorier: Fenomenologi och existentialism Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Modern filosofi: från 1800
Köp här
I detta arbete diskuteras hur begreppet "fenomen” behandlats och utvecklats inom den fenomenologiska filosofin hos Martin Heidegger, Jan Patočka och Eugen Fink. Tonvikten ligger på hur fenomenet enligt dem inte bara är framträdande utan också undandragande. Denna negativitet hos fenomenet självt öppnar för en undersökning av framträdandet som en sublim tilldragelse som driver existensen utöver och bortom sig själv. Krystof Kasprzak är filosof och arbetar på Institutionen för kultur och lärande och Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) vid Södertörns högskola. Det här är hans doktorsavhandling.