Bläddra

Vardagshandbok : tre generationer – samtal mellan vuxna och barn på lulesamiska, svenska och engelska

Kategorier: Barn och ungdom: folk och länder Barn och ungdom: länder, kulturer och nationell identitet Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Faktaböcker barn och ungdom
Köp här

Vardagshandbok : tre generationer – samtal mellan vuxna och barn på lulesamiska, svenska och engelska

Kategorier: Barn och ungdom: folk och länder Barn och ungdom: länder, kulturer och nationell identitet Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Faktaböcker barn och ungdom
Köp här
Arbetet med språkutveckling har pågått under många år. Barnens lekar, tankar, funderingar och skapande bildmaterial har varit i fokus. Målet har varit att bredda och öka ordskatten med ordförståelse mellan generationer. Uppmärksamma och väcka nyfikenhet för erövring av modersmål till alla barn och införliva intresse för språkets omistliga kulturvärde. Boken är uppdelad i fjorton avsnitt, vilka berättar om urfolkens traditionella kulturarv från barnperspektiv till andra barn. Värdet av traditioner, livssyn som svenska medborgare till det samhälle man bor i. Den är skriven på tre språk: Ursprungsspråk samiska, svenska och engelska. Berättelserna talar om vardagsvanor, rutiner, traditioner från då- till nutidens erfarenheter från åtta årstider och är skrivna i dialogform mellan barn och vuxna. Medverkande barn är mellan 4 – 14 år. Följande berättelser ingår i serien: Morgon/ Efter skolan/ En fisketur/ En natt i renskogen- valla renar/ Besök på förskolan/ Mobbing/ Vem är sjuk/ Släktbesök/ En utflykt/ Samernas åtta årstider/ Vem lagar mat idag/ Idag ska vi baka/ Minns ni vår utlandssemester/ När spindeln räddade barnen från Stállo. (=Troll, Jätte) En mytologisk berättelse från den traditionella kulturen.