Bläddra

Vardagslivets aktiva oförändring

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Vardagslivets aktiva oförändring

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här
Studiet av stenåldern före jordbruket har en lång tradition. Två områden som utgör centrala delar av denna tradition är: Rummet som arkeologisk kategori och jägare-samlare betraktat som ett teoretiskt begrepp. Inifrån traditionen medger dessa utgångspunkter ett allmänt berättande kring fynden, men frågan är om och i sa fall hur det arkeologiska källmaterialet verkligen kan bidra till att belysa frågor om kultur i en mer teoretiskt grundad mening? Mekanismerna för hur kultur skapas och traderas är de samma för nutidens arkeologer som de var för stenålderns människor: Detta ger en öppning till undersökandet av de materiella 1·esterna av forntida vardagsliv i termer av kulturella processer. Målsättningen med avhandlingen är däremot inte i första hand att besvara en fråga om forntida kultur eller samhällssystern, utan snarare att hitta ett sätt att ställa den.