Bläddra

Vardagssvenska : förberedande studiematerial i svenska

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Vardagssvenska : förberedande studiematerial i svenska

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Vardagssvenska är indelad i fem delar. Tre av delarna utgår från den gemensamma europeiska referensramen för språk; nivå A1, A2 och B1. De två övriga delarna består av övningar av uttal samt grammatik. Varje del i studiematerialet består av olika kapitel och varje kapitel innehåller flera övningar. kapitlen har olika teman. de handlar bland annat om familjen och vardagslivet, bostad och hälsa, yrke och fritid. Det ska vara roligt och givande att lära sig ett nytt språk, så övningarna är utformade efter behov som en kan ha i livet här och nu.