Bläddra

Värdegrund och ordspråk åk 3

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Värdegrund och ordspråk åk 3

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Eleven är medförfattare till delar av boken: Genom att tolka, förstå och förklara innebörden i ordspråken tränas eleverna att utveckla sina egna tankar, och att hitta en ingång till sitt eget språkliga uttryck. Genom att lyssna på andras tolkningar erbjuds man sen nya synvinklar och får även lära känna de andra på ett nytt sätt: för deras tankar och inre värden (istället för det som syns på utsidan eller vad man presenterar på annat sätt). Man lär sig se varandra med nya ögon då man möts på en helt ny känslomässig plattform. En plattform där man får träna sina känslomuskler. Det finns även en lärarhandledning till boken. Handledningen innehåller utförliga beskrivningar av varje ordspråks kärna och syfte samt koppling till utvecklingen av elevernas emotionella kompetens. Läs mer och se podcast om författarens tankar om boken och hur man kan arbeta med ordspråk här.