Bläddra

Värden

Köp här

Värden

Köp här
Han visar hur moralen har förändrats genom tiderna, hur gamla värderingar omkullkastats. Idag saknar vi ofta en klar moral för vårt handlande, när vi står inför vår tids stora utmaningar: den ständiga ekonomiska tillväxten, naturförstörelsen, befolkningsexplosionen. "Värden kunde inte komma mer lägligt. Dess författare ... diskuterar nämligen något som landar mitt i den svenska våndan. Och kanske har denna lilla bok, om den läses av tillräckligt många, kraft att vända blickarna mot det som är själva kärnan i känslosvallet, mot grundbulten som håller på att lossna: moralen. " (Eva Kärfve, SDS.) "Han skriver dramatiskt, med många frågetecken och provisoriska svar. Han kretsar kring en enkel och tydlig sanning: vi är ofrånkomligen moraliska och andliga varelser, mitt i villervallan och tumultet. " (Bernicus, G-P.)