Bläddra

Värdeskapande internrevision

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Redovisning

Värdeskapande internrevision

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Redovisning
Köp här
Internrevision syftar till att skapa värde åt företag och organisationer. Genom att utvärdera styrning, riskhantering och kontroll i organisationer bidrar internrevisionen till det strategiska genomförandet och att organisationer når sina mål. Internrevisionens värdeskapande uppgift är emellertid ingen enkel sak. I den här boken tar författaren upp tio områden som har betydelse för att kunna skapa värde och högprestera som internrevisor och internrevisionsverksamhet. Inom varje område lämnas tips och rekommendationer om vad som är viktigt att tänka på. Boken är skriven för dem som leder och utvecklar professionell internrevision men passar även på kurser på högskolor och universitet samt på yrkesorienterade kurser om styrning, riskhantering och kontroll av organisationer.