Bläddra

Värdigt liv och välbefinnande

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Köp här

Värdigt liv och välbefinnande

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Köp här

Äldreomsorgen i Sverige har fått en särskild värdegrund som handlar om värdigt liv och välbefinnande. Till det kommer en ny bestämmelse om ökat brukarinflytande. De nya bestämmelserna antogs av riksdagen under våren 2010 och är nu en del av socialtjänstlagen. Den här boken ger förslag på hur dessa nya bestämmelser kan tolkas och vilka praktiska konsekvenser de bör leda till.
 
Boken vänder sig till alla som har ledande roller inom äldreomsorgen, inte minst till chefer och medarbetare med ansvar för kvalitets- och förändringsarbete. Den är också relevant för dem som har politiskt ansvar för äldreomsorgen och för medarbetare på olika nivåer. Naturligtvis vänder vi oss också till studerande i både gymnasial utbildning och på universitets- och högskolekurser med inriktning på arbete inom äldreomsorgen.


Författarna Erik Blennberger och Bengt Johansson deltog i Värdighetsutredningens arbete där Bengt var huvudsekreterare.

 

Erik Blennberger är docent och teologie doktor och verksam vid Institutet för organisations- och arbetslivsetik vid Ersta Sköndal högskola. Han är också ledamot i Socialstyrelsens etiska råd.

 

Bengt Johansson har varit sekreterare i Äldrevårdsutredningen, i Kompetensstegen och verksam inom Svenska Kommunförbundet och Socialstyrelsen. Som konsult har han varit med om att utveckla äldreomsorgen i många kommuner och organisationer.