Bläddra

Vårdnads-, boende- och umgängesutredningar : Att handlägga och skriva utredningar enligt S-modellen

Köp här

Vårdnads-, boende- och umgängesutredningar : Att handlägga och skriva utredningar enligt S-modellen

Köp här

I samarbete med domare och genom egna erfarenheter och egen forskning har författarna till denna bok arbetat fram en utredningsmodell där erbetet genomförs skyndsamt och strukturerat. Modellen har därför getts namnet S-modellen; Skyndsamt och Strukturerat. Modellen är skonsam för barnen och gynnar föräldrarna då modellen dämpar krisen och kaoset med sin strama och tydliga struktur. Det är även en lättarbetad modell för handläggare som blir delaktiga i familjens svårigheter och möjligheter. Boken bekriver hur man kan minska ner handläggningstiden för vårdnads-, boende- och umgängesutredningar till totalt en månad. Boken ger också många praktiska och detaljerade råd om hur man skriver utredningar. Man har också nytta av bokens innehåll om man föredrar att genomföra utredningar på ett mer traditionellt sätt.