Bläddra

Vårdval blev vanvård

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Vårdval blev vanvård

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här
Totalt omedveten om vårdsystemets stora kris redan 2013 sökte jag adekvat vård i primärvården. Systemets målsättning, om god vård i tid, gav motsatt resultat med funktionsnedsättning och ekonomiska konsekvenser livet ut. Slutlig prövning av den godkända patientskadan, i patientskadenämnden, ledde till ytterligare upprättelse. Däremot såg de, likt försäkringsbolaget, inget samband mellan kolostomi, bäckenproblem på grund av utebliven adekvat behandling. Motiveringen får man inte veta enligt juristen. Rätt behandling i tidigt stadie skulle nämnda skador inte uppstått enligt yttrande från onkolog, läkare och juristens tillfrågade professor. Alla läkare är anslutna till en patientförsäkring och patienter kan anmäla till IVO vilket är okänt för de flesta berörda. Hälso- och Sjukvårdsnämnden ser inte en del patientskador som allvarliga nog för vidare åtgärd. Läkaren arbetar vidare med falsk trygghet och orsakar vårdhaveri till stora kostnader och lidande enligt min erfarenhet. Ibland dödlig utgång. Mitt budskap till potentiella läsare är att ta med någon till ett läkarbesök! Ensam är inte stark