Bläddra

Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: forskning och teori

Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: forskning och teori
Köp här
En vetenskap och dess teorier byggs upp av begrepp som på olika sätt relaterar till varandra och beskriver vetenskapens sätt att se på den egna verksamheten. Tillsammans formar begreppen en syn på verkligheten som kan te sig mer eller mindre abstrakt, samtidigt som abstraktionsnivån också bidrar till att teorier kan ha såväl djup som omfång. I den här boken fokuseras begrepp som anses viktiga inom vårdvetenskapen. Huvuddelen av boken beskriver begrepp som utvecklats av forskare från Sverige, Finland och Norge. Både övergripande begrepp som exempelvis hälsa och vårdande och mer avgränsade begrepp som vila, vårdande kommunikation och tröst tas upp i boken. I denna andra upplaga har texten utöver några nya begrepp även kompletterats med reflektionsfrågor och övningar. Boken vänder sig till studerande i sjuksköterskeprogrammet och olika specialistsjuksköterskeprogram, men passar också andra yrkesgrupper i vårdande verksamheter och de som är intresserade av att förstå mer om vårdvetenskap i allmänhet, och om dess begrepp och språkanvändning i synnerhet.