Bläddra

Varför litteraturvetenskap? : en ämnesintroduktion för nya studenter

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Köp här

Varför litteraturvetenskap? : en ämnesintroduktion för nya studenter

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Köp här
Skönlitteraturen har genom århundradena gett människan möjlighet att kommunicera bortom tid och rum. Men hur kan ord gestalta händelseförlopp och fiktionsvärldar? Hur kan ord förmedla känslan av att möta andra människor från andra tider och platser och av att kunna se in i deras tankar, sinnen och erfarenheter? Och hur har villkoren för skönlitterärt skapande och läsande sett ut genom historien? Genom att analysera och tolka skönlitteraturen, samt undersöka dess samverkan med samhället, söker litteraturvetenskapen svar på sådana frågor. Några av dess centrala frågeställningar och metoder presenteras i denna bok. Varför litteraturvetenskap? är en introduktion till att läsa och analysera med litteraturvetenskaplig och litteraturdidaktisk inriktning. Här synliggörs hur litteraturvetenskapliga förhållningssätt stärker läsförmågan, analysförmågan och medvetenheten om hur man berättar och gestaltar i skrift. Här finns också en kort historik över den litteraturvetenskapliga ämnestraditionen i Sverige samt exempel på en litteraturhistorisk framställning om barnlitteraturens utveckling i Sverige. Boken vänder sig särskilt till nybörjar¬studenter i litteraturvetenskap, blivande svensklärare och studenter på alla lärarprogrammens kurseri svenska.