Bläddra

Vargen är värst : traditionell samisk kunskap om rovdjur

Kategorier: Djur och natur Livsstil, hobby och fritid Vilda djur Vilda djur: däggdjur
Köp här

Vargen är värst : traditionell samisk kunskap om rovdjur

Kategorier: Djur och natur Livsstil, hobby och fritid Vilda djur Vilda djur: däggdjur
Köp här
Vargen är värst
Traditionell samisk kunskap om rovdjur
Under de senaste åren har antalet rovdjur ökat dramatiskt i Sverige. Det har inneburit att traditionell samisk kunskap om djur och natur har fått ökad betydelse. För den äldre generationen samer är kunskapen om samspelet mellan människa och natur fortfarande levande och aktuell. De äldre vet hur man bäst skyddar renhjorden mot rovdjursangrepp, hur olika typer av rovdjur beter sig och hur man bedriver jakt och fångst på de olika rovdjursarterna.
För att samla och bevara denna kunskap har Mittuniversitetet genomfört projektet Dokumentation av traditionell samisk kunskap kring stora rovdjur. I projektet har äldre samer från nästan samtliga samebyar i Sverige intervjuats. Resultatet av studien redovisas i denna bok.

Olov J Sikku är ordförande i Sametinget och utvecklingsledare för projektet Mer Värd Mat. Han har tidigare arbetat inom rennäringsadministra-tionen och varit projektledare för ett flertal projekt som rör samisk näringslivsutveckling samt medverkat som expert i flera offentliga utredningar.

Eivind Torp är antropolog och verksam vid Mittuniversitetet i Östersund. Han har varit projektledare för en rad dokumentations- och forskningsprojekt som rör samisk kultur och offentlig samepolitik. Han har tidigare gett ut böckerna Fra markafinn til same, Vår lott och arvedel samt Samtal i fjällen.