Bläddra

Världens längsta resa : om ensamkommande unga i Sverige

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Flyktingar och politisk asyl Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor

Världens längsta resa : om ensamkommande unga i Sverige

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Flyktingar och politisk asyl Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor
Köp här

Varje år kommer ensamkommande unga till Sverige. De har rest över hela världen till Europa, undan konflikter, krig och fattigdom. Världens längsta resa handlar om dessa unga och om hur vi ska kunna förstå varför och hur de agerar.

I boken beskrivs ensamkommandes till synes irrationella uttryck för sorg, saknad, hemlängtan och ensamhet. Reaktioner som kan verka inkonsekventa och svårtolkade, men boken ger förklaringar till dessa beteenden och den bakomliggande psykologin. Den tar också upp vad som kan hända mellan avslagsbeslut och utvisning.

Boken Världens längsta resa riktar sig till myndighetspersonal, boendepersonal, tillförordnad vårdnadshavare, god man, familjer som öppnar sitt hem eller frivilliga som möter ensamkommande unga.

”Om jag får önska en grundläggande aha-upplevelse hos dig som läser den här boken, så är det insikten om det känslomässiga vattenmärke vi mer eller mindre omedvetet lämnar efter oss varje gång vi kommer i kontakt med en ungdom.”
Så skriver författaren, Carl Pether Wirsén, i bokens slutord.

Om författaren
Carl Pether Wirsén är beteendevetare och leg. psykoterapeut, specialiserad inom kris och trauma. Han föreläser, utbildar och handleder framför allt socialsekreterare och boendepersonal på boenden och familjehem för ensamkommande runt om i landet.